Leki i laktacja: Warsztaty

Leki i laktacja: Warsztaty to spotkanie doskonalące wiedzę i umiejętności dotyczące samodzielnej oceny bezpieczeństwa stosowania leków w okresie laktacji. 

To czterogodzinne spotkanie warsztatowe w małej grupie, podczas której pracujemy i szlifujemy umiejętności oceny bezpieczeństwa terapii w okresie laktacji. 

Na warsztatach powtórzymy najważniejsze informacje dotyczące oceny bezpieczeństwa farmakoterapii w okresie laktacji, będziemy pracować z Charakterystyką Produktu Leczniczego, innymi, łatwymi do znalezienia źródłami i opracowywać konkretne przypadki.

To szkolenie nastawione na zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, do zastosowania od razu po spotkaniu.  

Uczestnicy warsztatów otrzymają stworzone na szkoleniu materiały poszkoleniowe (wypełnione karty pracy, slajdy) oraz certyfikat ukończenia warsztatów. Materiały będą dostępne po warsztatach. Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają 4 punkty „twarde” w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów (tylko farmaceuci) i 4 punkty CERP (L – lactation).

Koszt warsztatów to 400zł brutto. 

Na tym szkoleniu nie zobaczysz żadnych reklam. Wykładowca przestrzega kodeksu WHO dotyczącego marketingu produktów zastępujących mleko kobiece.   


Dostępne terminy:

 Wrzesień: 7 września 10:00-14:00, 18 września 10:00-14:00 

Październik: 8 października 17:00-21:00 

Listopad: 5 listopada 10:00-14:00 

Grudzień: 8 grudnia 10:00-14:00 

Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 20 osób. 


O prowadzącej

mgr farmacji Karolina Morze

Prowadząca to mgr farmacji Karolina Morze, która od ponad pięciu lat specjalizuje się w farmakoterapii w okresie laktacji. Prowadzi prywatną praktykę, w ramach której konsultuje pacjentki, współpracuje z położnymi, lekarzami, wspiera oddziały szpitalne. Prowadzi Wydawnictwo Laktaceuta, pisze artykuły, szkoli.
Więcej o Karolinie tutaj:


Warunkiem odbycia się warsztatów jest zebranie minimalnej liczby uczestników. W przypadku nie zebrania grupy organizator zwraca całość wpłaconych pieniędzy.

Dodatkowe informacje:

NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA
W przypadku wydarzeń losowych, które będą skutkowały nieobecnością uczestnika w wybranym terminie jest możliwość przeniesienia na inny termin (proszę dać znać o tym mailowo na szkolenia@laktaceuta.pl) lub zwrot całości środków i rezygnację ze szkolenia (informację o rezygnacji ze szkolenia należy zgłosić mailowo na szkolenia@laktaceuta.pl najpóźniej 7 dni przed terminem spotkania, po tym terminie zwroty nie będą uwzględniane).

CERTYFIKATY

Certyfikaty do szkolenia po ukończeniu i zaliczeniu testu będą do pobrania na platformie kursy.laktaceuta.pl w zakładce „certyfikaty”.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorem: karolina@laktaceuta.pl

ZMIANA TERMINU

W przypadku jeśli z winy organizatora spotkanie w danym terminie nie będzie mogło się odbyć, uczestnicy będą mogli otrzymać całkowity pieniędzy, skorzystać z innego terminu lub ustalić nowy termin z prowadzącym.

Masz pytania? Napisz do mnie:

karolina@laktaceuta.pl