Polityka prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z usług poprzez stronę kursy.laktaceuta.pl
  2. Administratorem danych osobowych jest Laktaceuta Karolina Morze z siedzibą przy ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres iod@laktaceuta.pl
  3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  4. W celu realizacji usługi Użytkownik podaje swój adres e-mail, swoje imię i nazwisko, dane adresowe i numer telefonu. Dane są wykorzystywane w celu w celu realizacji usługi (udzielenia dostępu do Kursów i Produktów), kontaktu z Użytkownikiem i przesłania materiałów edukacyjnych zgodnie z regulaminem.
  5. Jeśli wykonanie usługi tego wymaga, dane są przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np. firmie dostarczającej i utrzymującej oprogramowanie, firmie księgowej)
  6. W celu realizacji płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności przekazujemy adres email Pacjenta spółce PayPro S.A. (Przelewy24.pl) lub mBank S.A (Paynow) w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
  7. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail będzie wysyłany newsletter. Użytkownik w każdej chwili może się wypisać z newslettera pisząc na adres kontakt@laktaceuta.pl
  8. Dane powierzone przez Użytkownika są przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem do nich przez osoby trzecie, w tym poprzez zabezpieczenia kryptograficzne transmitowanych danych. Użytkownik jest zobowiązany do nie ujawniania ustalonego przez siebie hasła dostępowego do swojego konta w Systemie.